Twoja Szansa na Przedsiębiorczość - IV Edycja

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.

Wersja audio

Aktualności

 Opublikowano 29.04.2019

 

 

Informujemy, że w dniu 02.05.2019 (czwartek) biuro będzie nieczynne

 

 

 

 

 

 

 Opublikowano 21.02.2019r.

 

 

Wszystkich Uczestników Projektu zainteresowanych wsparciem pomostowym na okres kolejnych 3 miesięcy prosimy  o zgłaszanie się do Biura w celu pobrania wniosków.

Wnioski będą przyjmowane w terminie:
od 04.03.2019r. do 15.03.2019r.
w godzinach pracy biura projektu.

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że w dniach od 07.01.2019r do 25.01.2019 r. biuro projektu w Kiecach będzie czynne w godzinach 8:00-13:45.
Od dnia 28.01.2019r. biuro czynne w standardowych godzinach: 8:00-15:00  

 

 

 

Opublikowano 12.10.2018r.

 

 

 

Prosimy Uczestników Projektu zainteresowanych wsparciem pomostowym na okres kolejnych 3 miesięcy o zgłaszanie się do Biura w celu pobrania wniosków.

Wnioski będą przyjmowane w terminie:
od 22.10.2018r. do 22.11.2018r.
w godzinach pracy biura projektu.

 

 

 

 

Opublikowano: 23.07.2018r.

 

 

OSTATECZNA  LISTA RANKINGOWA
OCENA BIZNES PLANÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU
 „TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ IV EDYCJA”

II TURA

L.P

Nr BP

PKT

1

11/BP/S2

88,5

2

7/BP/K2

86,5

3

18/BP/S2

85

4

6/BP/K2

85

5

7/BP/S2

84,5

6

19/BP/S2

84

7

12/BP/K2

83,5

8

16/BP/K2

83,5

9

20/BP/S2

83

10

5/BP/K2

82,5

11

13/BP/S2

82

12

24/BP/S2

82

13

22/BP/S2

81,5

14

2/BP/K2

81

15

13/BP/K2

81

16

12/BP/S2

81

17

4/BP/S2

81

18

21/BP/S2

81

19

3/BP/S2

80

20

1/BP/S2

80

21

14/BP/K2

79,5

22

2/BP/S2

79

23

9/BP/S2

76,5

24

3/BP/K2

76,5

25

17/BP/S2

76

26

9/BP/K2

75,5

27

18/BP/K2

75

28

23/BP/S2

74,5

29

10/BP/K2

74

30

1/BP/K2

73,5

31

15/BP/K2

73

32

11/BP/K2

72,5

33

17/BP/K2

72

34

15/BP/S2

71,5

35

10/BP/S2

71

36

26/BP/S2

70,5

37

14/BP/S2

69

38

16/BP/S2

68

39

25/BP/S2

66,5

40

6/BP/S2

66,00

41

4/BP/K2

65,5

42

8/BP/K2

65

43

8/BP/S2

61

44

5/BP/S2

60,5

 

Uczestnicy projektu znajdujący się na pozycjach od nr 1 do nr 37 listy rankingowej zostają zakwalifikowani do przyznania wsparcia finansowego.

 Uczestnicy projektu znajdujący się na pozycjach od nr 38 do nr 44 listy rankingowej zostają umieszczeni na liście rezerwowej.

 

 

 

 

 

Opublikowano: 04.07.2018r.

 

 

Wszystkich Uczestników prosimy również o przygotowanie


Harmonogramu  rzeczowo – finansowego  do umowy o przyznanie wsparcia finansowego

 

 

Opublikowano: 03.07.2018r.

 

 

 

Wszystkich Uczestników, którzy na ten moment założyli  działalności gospodarcze prosimy  o składanie niżej zamieszczonych wniosków wraz z załącznikami.

 

Wniosek o przyznanie środków na rozwój

 

Wniosek o wsparcie pomostowe

 

Załącznik Nr 6 - Harmonogram rzeczowo - finansowy projektu

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.

 

 

 

 

Opublikowano: 29.06.2018r.

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA
OCENA BIZNES PLANÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU
 „TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ IV EDYCJA”

II TURA

L.P

Nr BP

PKT

1

11/BP/S2

88,5

2

7/BP/K2

86,5

3

18/BP/S2

85

4

6/BP/K2

85

5

7/BP/S2

84,5

6

19/BP/S2

84

7

12/BP/K2

83,5

8

16/BP/K2

83,5

9

20/BP/S2

83

10

5/BP/K2

82,5

11

13/BP/S2

82

12

24/BP/S2

82

13

22/BP/S2

81,5

14

2/BP/K2

81

15

13/BP/K2

81

16

12/BP/S2

81

17

4/BP/S2

81

18

21/BP/S2

81

19

3/BP/S2

80

20

1/BP/S2

80

21

14/BP/K2

79,5

22

2/BP/S2

79

23

9/BP/S2

76,5

24

3/BP/K2

76,5

25

17/BP/S2

76

26

9/BP/K2

75,5

27

18/BP/K2

75

28

23/BP/S2

74,5

29

10/BP/K2

74

30

1/BP/K2

73,5

31

15/BP/K2

73

32

11/BP/K2

72,5

33

17/BP/K2

72

34

15/BP/S2

71,5

35

10/BP/S2

71

36

26/BP/S2

70,5

37

14/BP/S2

69

38

16/BP/S2

68

39

25/BP/S2

66,5

40

6/BP/S2

65,5

41

8/BP/K2

65

42

4/BP/K2

63,5

43

8/BP/S2

61

44

5/BP/S2

60,5

 

Uczestnicy projektu znajdujący się na pozycjach od nr 1 do nr 30 listy rankingowej zostają zakwalifikowani do przyznania wsparcia finansowego.

Uczestnicy projektu znajdujący się na pozycjach od nr 31 do nr 37 listy rankingowej zostają wstępnie zakwalifikowani do przyznania wsparcia finansowego.

 Uczestnicy projektu znajdujący się na pozycjach od nr 38 do nr 44 listy rankingowej zostają umieszczeni na liście rezerwowej.

Uczestnik, którego biznesplan został odrzucony ma możliwość złożenia
do PAKD Sp. z o. o. wniosku o ponowne rozpatrzenie biznesplanu, wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu powinien zostać złożony przez uczestnika projektu  w formie pisemnej  5 dni od daty informacji o odrzuceniu wniosku.

 

 

 

 

Opublikowano: 30.05.2018r.

 

 

INFORMACJA O TERMINIE NABORU  BIZNES PLANÓW

 

W związku z zakończeniem udzielania wsparcia szkoleniowo-doradczego 
w dniu 29.05.2018 r.

informujemy, iż biznes plany na okres dwóch lat działalności firmy należy składać

w Biurach Projektu:

Skarżysko-Kamienna, ul. 1 Maja 49,  pok. 3

lub

Kielce ul. Warszawska 34/609

 

w nieprzekraczalnym terminie:

od 04.06.2018r. do 15.06.2018 r.

od poniedziałku do piątku  w godzinach  9.00 – 14.00

 

Biznes plany wraz z załącznikami składa się osobiście w 2 egzemplarzach/kompletach
w tym jeden oryginał i jedna kopia (dopuszczalne jest złożenie 2 oryginalnych egzemplarzy) w twardych okładkach trwale zszytych w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD (w wersji PDF) opisanej nazwą projektu.

 

 

Informujemy, iż w dniu 30  kwietnia oraz 2 i 4  maja 2018 r.
Biuro Projektu będzie nieczynne.

 

 

 

Opublikowano: 24.04.2018r.

 

 

Wniosek rozliczeniowy uczestnika projektu - wsparcie finansowe

 

Załącznik nr 1 - Oświadczenie sprzedawcy

 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o odpowiedzialności karnej

 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o odpowiedzialności karnej

 

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o odpowiedzialności karnej

 

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o nie zawieraniu transakcji pomiędzy rodziną

 

 

 

Opublikowano: 22.03.2018r.

 

 

Zaproszenie do składania ofert na realizację Doradztwa Pomostowego
w ramach projektu:

„Twoja szansa na przedsiębiorczość IV edycja”

  

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej: RPSW.10.00.00 Otwarty rynek pracy Działania Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości
i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych – (dotacje) – OSI – (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, dotyczący zwiększenia liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo i odchodzące z rolnictwa oraz dotyczący wzrostu liczby nowopowstałych miejsc pracy w mikroprzedsiębiorstwach dzięki interwencji priorytetu.

 

Zaproszenie do składania ofert - do pobrania (pdf)

 

 

 

 

Opublikowano 21.03.2018r.

 

Rozliczanie wsparcia pomostowego

 

Wniosek wraz z załącznikami należy składać w teczce zawieszkowej w 1 egzemplarzu.

 

Przypominamy iż zgodnie z § 5 ust. 3 umowy o przyznanie wsparcia pomostowego "Warunkiem wypłaty każdej kolejnej rat miesięcznej wsparcia pomostowego jest rozliczenie przez Uczestnika projektu uprzednio otrzymanej raty wsparcia pomostowego”.

 

 

Wniosek rozliczeniowy uczestnika projektu - Wsparcie pomostowe - do pobrania

 

Oświadczenie o nie zawieraniu transakcji pomiędzy rodziną - do pobrania

 

Oświadczenie o wydatkowaniu wsparcia - do pobrania

 

 

 

Opublikowano 20.03.2018r.

 

 

OSTATECZNA LISTA UP ZAKWALIFIKOWANYCH DO OTRZYMANIA DOTACJI - RANKINGOWA OCENA BIZNES PLANÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU "TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ IV EDYCJA" OSOBY POZOSTAŁE

Lp.

Numer składanego biznes planu

Ilość otrzymanych punktów

1

11/BP/K

90,00

2

1/BP/K

87,00

3

8/BP/S

86,00

4

23/BP/S

84,50

5

6/BP/S

84,00

6

3/BP/S

84,00

7

17/BP/S

82,00

8

8/BP/K

81,50

9

14/BP/K

81,00

10

27/BP/S

80,00

11

2/BP/S

80,00

12

13/BP/S

80,00

13

24/BP/S

77,00

14

10/BP/S

76,00

15

10/BP/K

75,50

16

13/BP/K

74,00

17

5/BP/S

73,50

18

19/BP/S

73,00

19

5/BP/K

72,00

20

4/BP/K

69,00

21

21/BP/S

67,50

22

12/BP/K

67,50

23

14/BP/S

66,00

24

11/BP/S

65,50

25

26/BP/S

65,00

26

25/BP/S

64,50

27

15/BP/S

64,00

28

1/BP/S

63,50

 

OSTATECZNA LISTA REZERWOWA UP - RANKINGOWA OCENA BIZNES PLANÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU "TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ IV EDYCJA" OSOBY POZOSTAŁE

Lp.

Numer składanego biznes planu

Ilość otrzymanych punktów

29

12/BP/S

63,50

30

20/BP/S

63,00

31

7/BP/K

62,50

32

4/BP/S

60,00

 

OSTATECZNA LISTA UP NIE ZAKWALIFIKOWANYCH DO OTRZYMANIA DOTACJI - RANKINGOWA OCENA BIZNES PLANÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU "TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ IV EDYCJA" OSOBY POZOSTAŁE

 

Lp.

Numer składanego biznes planu

Ilość otrzymanych punktów

33

16/BP/S

54,50

 

 

 

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU „TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ IV EDYCJA”

 

MĘŻCZYŹNI II TURA

 

LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

 

L.P

NUMER REKRUTACYJNY

 

 

 

ILOŚĆ PUNKTÓW

1

3/I/M/S2

97,50

2

9/I/M/S2

94,50

3

02/I/M/K2

93,50

4

4/I/M/S2

92,00

5

04/I/M/K2

89,00

6

19/I/M/S2

87,50

7

1/II/M/K2

87,00

8

12/I/M/S2

86,00

9

1/ON/S2

85,00

10

10/I/M/K2

84,50

11

7/I/M/S2

84,00

12

4/ON/S2

84,00

13

1/I/M/S2

83,00

14

06/I/M/K2

81,00

15

14/I/M/S2

80,50

16

1/II/M/S2

79,50

17

1/ON/K2

79,50

18

2/I/M/S2

78,50

19

18/I/M/S2

78,50

20

15/I/M/S2

78,50

21

13/I/M/S2

78,00

22

17/I/M/S2

78,00

23

5/ON/S2

77,00

 

REZERWOWA LISTA RANKINGOWA

L.P

NUMER REKRUTACYJNY

 

 

 

ILOŚĆ PUNKTÓW

1

11/I/M/S2

76,50

2

3/ON/S2

76,00

3

8/I/M/S2

73,50

4

10/I/M/S2

73,00

5

20/I/M/S2

72,00

6

6/I/M/S2

68,00

7

21/I/M/S2

67,50

8

08/I/M/K2

67,00

 

 

LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW  NIEZAKWALIFIKOWANYCH
DO PROJEKTU

(uzyskanie mniej niż 42 pkt. z części II Formularza rekrutacyjnego)

L.P

NUMER REKRUTACYJNY

 

 

 

ILOŚĆ PUNKTÓW

 

1

03/I/M/K2

72,50

 

2

16/I/M/S2

64,50

 

3

01/I/M/K2

64,50

 

4

5/I/M/S2

60,00

 

LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW  NIEZAKWALIFIKOWANYCH
DO PROJEKTU ( osoby niespełniające wymogów formalnych -nieznajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy)

 

 

 

L.P

 

 

 

NUMER REKRUTACYJNY

1

05/I/M/K2

2

2/II/M/K2

3

09/I/M/K2

 

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
DO PROJEKTU „TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ IV EDYCJA”

KOBIETY II TURA

LISTA RANKINGOWA KANDYDATEK ZAKWALIFIKOWANYCH
DO PROJEKTU

 

 

 

L.P

 

 

 

NUMER REKRUTACYJNY

 

 

 

ILOŚĆ PUNKTÓW

1

6/I/K/K2

93,50

2

9/I/K/S2

90,00

3

13/I/K/K2

89,50

4

2/ON/S2

85,50

5

12/I/K/S2

84,00

6

2/II/K/S2

83,50

7

03/I/K/K2

83,00

8

1/I/K/S2

81,00

9

7/I/K/K2

81,00

10

11/I/K/K2

80,50

11

8/I/K/K2

80,50

12

1/II/K/S2

80,00

13

6/I/K/S2

80,00

14

8/I/K/S2

79,50

15

5/I/K/S2

79,50

16

5/I/K/K2

78,00

17

02/I/K/K2

78,00

18

04/I/K/K2

78,00

19

11/I/K/S2

78,00

20

3/I/K/S2

77,00

21

10/I/K/S2

75,50

22

14/I/K/K2

75,00

23

13/I/K/S2

72,50

24

6/ON/S2

72,50

25

01/I/K/K2

71,00

26

9/I/K/K2

70,50

27

15/I/K/S2

70,00

 

REZERWOWA LISTA RANKINGOWA

 

 

 

L.P

 

 

 

NUMER REKRUTACYJNY

 

 

 

ILOŚĆ PUNKTÓW

1

15/I/K/K2

69,00

2

4/I/K/S2

65,50

 

LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW  NIEZAKWALIFIKOWANYCH
DO PROJEKTU

(uzyskanie mniej niż 42 pkt. z części II Formularza rekrutacyjnego)

 

 

 

L.P

 

 

 

NUMER REKRUTACYJNY

 

 

 

ILOŚĆ PUNKTÓW

1

10/I/K/K2

71,00

2

7/I/K/S2

70,50

3

16/I/K/S2

68,50

4

2/I/K/S2

67,50

 

 

Zgodnie z § 7 pkt. 9 Regulaminu rekrutacji:

„Od przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną oceny (obejmującej m.in. ocenę formularzy rekrutacyjnych) nie przysługują osobie ubiegającej się o udział w projekcie żadne środki odwoławcze.”

 

 

Opublikowano 28.02.2018r.

 

 

 

Wszystkich Uczestników, którzy na ten moment założyli  działalności gospodarcze prosimy  o składanie niżej zamieszczonych wniosków wraz z załącznikami.

 

Wniosek o przyznanie środków na rozwój

 

Wniosek o wsparcie pomostowe

 

Załącznik Nr 6 - Harmonogram rzeczowo - finansowy projektu

 

 

 

Opublikowano 26.02.2018r.

 

 

 

WSTĘPNA LISTA UP KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO OTRZYMANIA WSPARCIA FINANSOWEGO „TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ IV EDYCJA”

OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA

 

 

Lp.

Numer składanego biznes planu

Ilość otrzymanych punktów

1

3/BP/K

90,00

2

2/BP/K

84,00

3

7/BP/S

82,50

4

9/BP/S

80,00

5

18/BP/S

75,00

6

22/BP/S

73,00

 

WSTĘPNA LISTA UP KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO OTRZYMANIA WSPARCIA FINANSOWEGO „TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ IV EDYCJA”
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Lp.

Numer składanego biznes planu

Ilość otrzymanych punktów

1

9/BP/K

79,00

2

6/BP/K

75,00

 

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA OCENA BIZNES PLANÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU „TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ IV EDYCJA”
OSOBY POZOSTAŁE
   

Lp.

Numer składanego biznes planu

Ilość otrzymanych punktów

1

11/BP/K

90,00

2

1/BP/K

87,00

3

8/BP/S

86,00

4

23/BP/S

84,50

5

6/BP/S

84,00

6

3/BP/S

84,00

7

17/BP/S

82,00

8

8/BP/K

81,50

9

14/BP/K

81,00

10

27/BP/S

80,00

11

2/BP/S

80,00

12

13/BP/S

80,00

13

28/BP/S

79,50

14

24/BP/S

77,00

15

10/BP/S

76,00

16

10/BP/K

75,50

17

13/BP/K

74,00

18

5/BP/S

73,50

19

19/BP/S

73,00

20

5/BP/K

72,00

21

4/BP/K

69,00

22

21/BP/S

67,50

23

12/BP/K

67,50

24

14/BP/S

66,00

25

11/BP/S

65,50

26

26/BP/S

65,00

27

25/BP/S

64,50

28

15/BP/S

64,00

29

1/BP/S

63,50

30

12/BP/S

63,00

31

7/BP/K

62,50

32

20/BP/S

62,00

33

4/BP/S

60,00

34

16/BP/S

58,00

 

Uczestnicy projektu znajdujący się na pozycjach od nr 1 do nr 22 listy rankingowej zostają zakwalifikowani do przyznania wsparcia finansowego.

Uczestnicy projektu znajdujący się na pozycjach od nr 23 do nr 28 listy rankingowej zostają wstępnie zakwalifikowani do przyznania wsparcia finansowego.

 Uczestnicy projektu znajdujący się na pozycjach od nr 29 do nr 33 listy rankingowej zostają umieszczeni na liście rezerwowej.

Uczestnik projektu znajdujący się na pozycji  nr 34  listy rankingowej nie zostaje zakwalifikowany do udziału w projekcie

Uczestnik, którego biznesplan został odrzucony ma możliwość złożenia do PAKD Sp. z o. o. wniosku o ponowne rozpatrzenie biznesplanu, wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu powinien zostać złożony przez uczestnika projektu  w formie pisemnej  5 dni od daty informacji o odrzuceniu wniosku.

 

 

 

Opublikowano 21.02.2018r.

 

 

Informujemy, że w dniu 16.02.2018r. zamknęliśmy nabór do projektu.

 

 

Opublikowano: 26.01.2018

 

 

INFORMACJA O TERMINIE NABORU  BIZNES PLANÓW

 

W związku z zakończeniem udzielania wsparcia szkoleniowo-doradczego w dniu 25.01.2018 r.

informujemy, iż biznes plany na okres dwóch lat działalności firmy należy składać

w Biurach Projektu:

Skarżysko-Kamienna, ul. 1 Maja 49,  pok. 9

lub

Kielce ul. Warszawska 34/609

 

w nieprzekraczalnym terminie:

od 29.01.2018r. do 09.02.2018 r.

od poniedziałku do piątku  w godzinach  9.00 – 14.00

 

Biznes plany wraz z załącznikami składa się osobiście w 2 egzemplarzach/kompletach w tym jeden oryginał i jedna kopia (dopuszczalne jest złożenie 2 oryginalnych egzemplarzy) w twardych okładkach trwale zszytych w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD (w wersji PDF) opisanej nazwą projektu.

 

 

 

Opublikowano: 22.01.2018r.

OGŁOSZENIE O NABORZE

 PODKARPACKA AGENCJA

KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O. O.  

OGŁASZA II EDYCJĘ NABORU KANDYDATÓW DO PROJEKTU  

,,Twoja szansa na przedsiębiorczość IV edycja”

 

 Proces rekrutacji rozpocznie się od 05.02.2018 r. i trwać będzie do 16.02.2018 r.

 

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać  z zakładki "Rekrutacja" strony internetowej projektu.

 

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć: 

- osobiście w Biurach Projektu (wraz z dowodem osobistym);

- za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 1 Maja 49 pok.9 ;
25-312 Kielce ul. Warszawska 34/609 i 610

- e-mailowo (kandydat przesyła wypełniony formularz rekrutacyjny na wskazany na stronie internetowej projektu adres i w ciągu 3 dni musi się zgłosić osobiście do jednego z biur projektu celem złożenia podpisów i dostarczenia oryginałów wymaganych zaświadczeń, nie później jednak jak w ostatnim dniu naboru).

 

Biura Projektu:

25-312 Kielce ul. Warszawska 34/609  i 610

tel: 508 030 704

czynne  poniedziałek - piątek

w godz. 8.00-15.00

26-110 Skarżysko-Kamienna ul. 1 Maja 49 pok.9
tel: 510 931 343

czynne  poniedziałek - piątek

w godz. 8.00-14.00  

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Strona internetowa: www.tsp4.pakd.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny, osobisty bądź e-mailowy. 

 

 

 

Opublikowano 18.12.2017

 

INFORMACJA O ZMIANIE REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

PAKD Sp. z  o. o. informuje uczestników projektu „Twoja szansa na przedsiębiorczość IV edycja”, że z dniem 18.12.2017 nastąpiła zmiana Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości polegająca na usunięciu  z regulaminu następujących zapisów znajdujących się w §2 -Wydatkowanie środków wsparcia finansowego, w punktach 4 i 5:

  1. Podatek VAT poniesiony w związku z wydatkowaniem wsparcia jest kwalifikowalny zawsze niezależnie od tego czy uczestnik projektu ma możliwość jego odzyskania.
  2. Obowiązek przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanej w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez uczestnika projektu będącego płatnikiem VAT dotyczy zarówno dotacji inwestycyjnej, jak również środków finansowych przyznanych w ramach wsparcia pomostowego.

W załączeniu nowy Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

 

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - do pobrania (pdf)

 

Opublikowano: 15.12.2017

 

 

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku


na realizację Doradztwa Indywidualnego z Biznes Planów
w ramach projektu:


„Twoja szansa na przedsiębiorczość IV edycja”

 

Zapytanie ofertowe - do pobrania (pdf)

 

 

 

Opublikowano 11.12.2017r.

 

 

Informujemy wszystkich Uczestników Projektu, iż rozpoczęliśmy cykl szkoleń z zakresu ,,ABC Przedsiębiorczości ‘’.

Poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań.

 

 

Harmonogram Szkolenia ,,ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” - do pobrania (pdf)

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo

 

Niniejszym informujemy, że z dniem 1 grudnia 2017r.
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o . zmienia adres siedziby
z dotychczasowego na:

Ul. 1 MAJA 49

26-110 Skarżysko-Kamienna
 pok.9

 

Numery telefonów, adresy e-mail oraz godziny pracy pozostają bez zmian.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanych do nas dokumentach oraz wystawianych fakturach.

 

Zapraszamy do nowej siedziby.

 

Z poważaniem,

Zarząd PAKD SP.Z O.O

 

 

Opublikowano: 22.11.2017

 

 

 

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU „TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ IV EDYCJA”

MĘŻCZYŹNI

LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

 

 

Lp.

Numer rekrutacyjny

Ilość punktów

 

1

3/I/M/S

 

96,5

 

2

11/I/M/S

95,5

 

3

4/I/M/K

93,5

 

4

5/I/M/S

91,5

 

5

4/I/M/S

88,5

 

6

8/I/M/S

88

 

7

7/I/M/S

86,5

 

8

5/I/M/K

85

 

9

9/I/M/S

85

 

10

7/I/M/K

84,5

 

11

6/I/M/S

83,5

 

12

10/I/M/S

82

 

13

15/I/M/S

81,5

 

14

1/I/M/S

81

 

15

2/I/M/K

80,5

 

16

14/I/M/S

79

 

17

1/II/M/S

78,5

Osoba odchodząca
z rolnictwa

18

1/II/M/K

78

Osoba odchodząca
z rolnictwa

19

13/I/M/S

77

 

20

6/I/M/K

75,5

 

 

 

REZERWOWA LISTA RANKINGOWA 

 

 

Lp.

Numer rekrutacyjny

Ilość punktów

 

1

1/I/M/K

72,5

 

 

LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW  NIEZAKWALIFIKOWANYCH
DO PROJEKTU

(uzyskanie mniej niż 60 pkt. z oceny Formularza rekrutacyjnego lub mniej niż 42 pkt. z części II Formularza rekrutacyjnego)

 

 

 Lp.

Numer rekrutacyjny

Ilość punktów

 

1

2/I/M/S

 

83

 

2

3/I/M/K

73,5

 

3

12/I/M/S

72

 

 

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
DO PROJEKTU „TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ IV EDYCJA”

KOBIETY

LISTA RANKINGOWA KANDYDATEK ZAKWALIFIKOWANYCH
DO PROJEKTU

 

 

 Lp.

Numer rekrutacyjny

Ilość punktów

 

1

1/II/K/S

94

Osoba odchodząca z rolnictwa

2

8/I/K/S

93,5

 

3

11/I/K/S

93

 

4

6/II/K/S

91

Osoba odchodząca z rolnictwa

5

1/I/K/K

89,5

 

6

3/I/K/S

89

 

7

1/II/K/K

85,5

 

8

4/I/K/S

85

 

9

2/I/K/K

84

 

10

18/I/K/S

83,5

 

11

9/I/K/S

81,5

 

12

2/II/K/S

81

Osoba odchodząca z rolnictwa

13

2/I/K/S

80

 

14

4/I/K/K

79

 

15

6/I/K/S

78,5

 

16

20/I/K/S

78

 

17

19/I/K/S

77,5

 

18

14/I/K/S

77,5

 

19

13/I/K/S

76

 

20

5/I/K/S

75

 

21

7/I/K/S

75

 

22

12/I/K/S

74,5

 

23

3/II/K/S

73

Osoba odchodząca z rolnictwa

24

1/I/K/S

72,5

 

25

4/II/K/S

70,5

Osoba odchodząca z rolnictwa

26

5/II/K/S

70

Osoba odchodząca z rolnictwa

 

REZERWOWA LISTA RANKINGOWA

 

 Lp.

Numer rekrutacyjny

Ilość punktów

 

1

10/I/K/S

 

69,5

 

2

17/I/K/S

 

69

 

 

 

 

LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW  NIEZAKWALIFIKOWANYCH
DO PROJEKTU

(uzyskanie mniej niż 60 pkt. z oceny Formularza rekrutacyjnego lub mniej niż 42 pkt. z części II Formularza rekrutacyjnego)

 

 Lp.

Numer rekrutacyjny

Ilość punktów

 

1

15/I/K/S

 

73

 

2

3/I/K/K

 

71

 

3

22/I/K/S

 

70,5

 

4

16/I/K/S

 

68

 

5

21/I/K/S

 

63,5

 

 

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
DO PROJEKTU „TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ IV EDYCJA”

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW/EK ZAKWALIFIKOWANYCH
DO PROJEKTU

 Lp.

Numer rekrutacyjny

Ilość punktów

 

1

2/0N/S

 

83,5

 

2

3/0N/S

80,5

 

3

4/0N/S

79,5

 

4

1/0N/S

73

 

 

 

 

Opublikowano: 19.10.2017

Ogłoszenie

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o. o. przedłuża nabór do projektu

 

 „Twoja szansa na przedsiębiorczość IV edycja”

 

Zgodnie z § 6 ust. II pkt. 2 Regulaminu rekrutacji przedłuża się
do 02.11. 2017r. termin składania Formularzy rekrutacyjnych.

 

PAKD zastrzega sobie możliwość wcześniejszego niż  02.11.2017r. zakończenia przyjmowania Formularzy rekrutacyjnych w przypadku osiągnięcia zakładanej liczby kandydatów. Informacja o tym fakcie zostanie opublikowana na stronie www projektu z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

 

Szczegółowe informacje w  biurach projektu:

 

w  Skarżysku – Kamiennej ul. Fałata  18 tel: 510-931-343,  516-019-606,


w Kielcach ul. Warszawska 34/609

tel: 508-030-704

 


 Dodatkowe informacje na stronie: www.tsp4.pakd.pl

 

 

 

 

Opublikowano: 20.09.2017

 

W zakładce Rekrutacja opublikowano Regulamin Rekrutacji oraz Regulamin Przyznawania Środków Finansowych wraz z załącznikami

 

 

Opublikowano: 20.09.2017

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 PODKARPACKA AGENCJA

KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O. O.  

OGŁASZA I EDYCJĘ NABORU KANDYDATÓW DO PROJEKTU 

 

,,Twoja szansa na przedsiębiorczość IV edycja”

 

 

 

Projekt adresowany jest do osób fizycznych, które uczą się lub zamieszkują w rozumieniu KC w woj. świętokrzyskim na terenie OSI: woj. świętokrzyskie - (powiat jędrzejowski, gmina słupia), (powiat pińczowski, gmina złota), (powiat opatowski, gmina wojciechowice), (powiat jędrzejowski, gmina wodzisław), (powiat buski, gmina wiślica), (powiat sandomierski, gmina wilczyce), (powiat starachowicki, gmina wąchock), (powiat ostrowiecki, gmina waśniów), (powiat buski, gmina tuczępy), (powiat opatowski, gmina tarłów), (powiat staszowski, gmina szydłów), (powiat buski, gmina stopnica), (powiat konecki, gmina stąporków),( powiat buski, gmina solec-zdrój), (powiat konecki,gmina smyków), (powiat konecki, gmina słupia (konecka),(powiat kazimierski, gmina skalbmierz), (powiat włoszczowski, gmina secemin), (powiat sandomierski, gmina samborzec), (powiat opatowski, gmina sadowie), (powiat konecki, gmina ruda maleniecka),(powiat kielecki, gmina raków), (powiat konecki, gmina radoszyce), (powiat włoszczowski, gmina radków), (powiat kielecki, gmina pierzchnica), (, powiat buski, gmina pacanów), (powiat staszowski, gmina osiek), (powiat kazimierski, gmina opatowiec), (powiat opatowski, gmina opatów), ( powiat staszowski, gmina oleśnica), (powiat jędrzejowski, gmina oksa), (, powiat sandomierski, gmina obrazów), (powiat buski, gmina nowykorczyn), (powiat jędrzejowski, gmina nagłowice), (powiat włoszczowski, gmina moskorzew),
( powiat kielecki, gmina mniów),(, powiat starachowicki, gmina mirzec), (powiat pińczowski, gmina michałów), (powiat jędrzejowski, gmina małogoszcz), (powiat kielecki, gmina łopuszno), (, powiat sandomierski, gmina łoniów),(powiat kielecki, gmina łagów), (powiat opatowski, gmina lipnik), (powiat ostrowiecki, gmina kunów), ( powiat sandomierski, gmina koprzywnica), (powiat włoszczowski, gmina kluczewsko),( powiat sandomierski, gmina klimontów), (powiat kazimierski, gmina kazimierza wielka), (powiat opatowski, gmina iwaniska), ( powiat jędrzejowski, gmina imielno), (powiat konecki,gmina gowarczów), (powiat buski, gmina gnojno), ( powiat konecki, gmina fałków), (powiat pińczowski, gmina działoszyce), ( powiat sandomierski, gmina dwikozy), (powiat ostrowiecki, gmina ćmielów), (powiat kazimierski, gmina czarnocin), (, powiatkielecki, gmina bodzentyn), (powiat ostrowiecki, gmina bodzechów), (powiat skarżyski, gmina bliżyn), (powiat kazimierski, gmina bejsce),( powiat ostrowiecki, gmina bałtów), (powiat opatowski,gmina baćkowice) nieposiadających zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

 Uczestnikami projektu mogą być osoby: 

 

- poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

  • kobiety,
  • osoby po 50 r. życia,
  • z niepełnosprawnościami,
  • długotrwale bezrobotne,
  • niskowykwalifikowane,

lub


- odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej  sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby po 50 roku życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotni, niskowykwalifikowani), a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.  

 

Proces rekrutacji rozpocznie się od 05.10.2017 r. i trwać będzie do 18.10.2017 r.

 

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać  z zakładki "Rekrutacja" strony internetowej projektu. 

 

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć: 

- osobiście w Biurach Projektu (wraz z dowodem osobistym);

- za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Fałata 18; 25-312 Kielce ul. Warszawska 34/609 i 610

- e-mailowo (kandydat przesyła wypełniony formularz rekrutacyjny na wskazany na stronie internetowej projektu adres i w ciągu 3 dni musi się zgłosić osobiście do jednego z biur projektu celem złożenia podpisów i dostarczenia oryginałów wymaganych zaświadczeń, nie później jednak jak w ostatnim dniu naboru).

 

Biura Projektu:

25-312 Kielce ul. Warszawska 34/609  i 610

tel: 508 030 704

czynne  poniedziałek - piątek

w godz. 8.00-15.00

26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Fałata 18
tel: 510 931 343

czynne  poniedziałek - piątek

w godz. 8.00-14.00  

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Strona internetowa: www.tsp4.pakd.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny, osobisty bądź e-mailowy.